Archeologie en ruimtelijke ontwikkeling

Per 1 januari 2008 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) tot stand gekomen. Deze dient de integrale bescherming van het archeologische erfgoed te waarborgen. Voor de gemeenten, met name in relatie tot de ruimtelijke ordening, is een belangrijke taak weggelegd.

Trefwoorden: Tags: kunst en cultuur; Ruimtelijke ordening