De financiële verhouding: Onbekend of onbemind?

Het is opmerkelijk dat de staatssecretaris van BZK de maartcirculaire 2008 moest gebruiken om de aanwijzingen van haar collega's over de besteding van het gemeentefonds te overrulen. Waarom is dat nodig? Zijn de spelregels van de financiële verhoudingen onbekend, of worden ze bewust niet nageleefd?

Trefwoorden: Tags: Organisatie