Nieuw in Amstelveen: erfpacht bij sociale woningbouw

Over het volkshuisvestingsbeleid is de laatste tijd nog al wat discussie. De politiek stelt steeds vaker vraagtekens bij het maatschappelijk vermogen van woningcorporaties. De sector wordt verweten teveel economisch gedreven te zijn. Corporaties mopperen over de vennootschapsbelasting die zij sinds dit jaar moeten betalen. De recente discussie over de bijdrage aan de zogenaamde prachtwijken heeft het vuur verder aangewakkerd. Amstelveen is met een eigen oplossing gekomen: de invoering van de erfpacht.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening