Het belang van budgetbeperking voor publiek-private samenwerking

De belangstelling voor publiekprivate samenwerkingsvormen neemt toe. Dat geldt ook voor een meerderheid van de Nederlandse gemeenten. PPS kent vele vormen. De kunst is, de juiste te kiezen., Daarbij speelt het beschikbare budget en het vermijden van het nastreven van deelbelangen een rol.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Publiek private samenwerking