Het nieuwe financieringsstelsel voor waterschappen: eenheid in verscheidenheid

De afgelopen decennia zijn veel waterschappen gefuseerd. De grotere organisaties die zijn ontstaan moeten de uitdagingen op het gebied van waterkwaliteits- en kwantitietsbeheer aan kunnen gaan. Met ingang van 2009 wordt een nieuw financieringsstelsel ingevoerd. Dit stelsel geeft enerzijds meer eenheid voor de waterschappen, maar anderzijds ook mogelijkheden voor specifieke aanpassingen.

Trefwoorden: Tags: Financiering