Rechtmatigheidvarantwoording: voorrecht of verplichting?

Sinds 1 januari 2004 is de accountantscontrole bij gemeenten en provincies uitgebreid. De verantwoording over de rechtmatigheid vindt tot op heden niet expliciet en wettelijk geborgd in de jaarrekening plaats. Bovendien is het de accountant die uitspraak doet over de rechtmatigheid. De wijze van verantwoorden en de rolverdeling kan beter.

Trefwoorden: Tags: Financiering