Toepassing van de herbestedingsreserve voor woningcorporaties

Sinds 1 januari 2008 zijn de corporaties volledig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dat moet voor de schatkist een opbrengst van ongeveer € 500 miljoen per jaar opleveren. Dit bedrag kan dan niet meer worden ingezet voor de sociale doelstellingen. Taxplanning zal voor corporaties steeds belangrijker worden. Een van de mogelijkheden tot besparing van belastingen lijkt de toepassing van de zogenoemde herbestedingsreserve. In dit artikel wordt daar nader op ingegaan.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Financiering