De financiële functie in de beheersingsstaat (1)

Nederland heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van een verzorgingsstaat naar een beheersingsstaat. De verzorgingsstaat was er op gericht mensen vrijheid te bieden. In de beheersingsstaat richt de overheid zich meer op de veiligheid van de burger. De burger wordt door de overheid op allerlei manieren gecontroleerd. In dit artikel wordt daarvan een aantal voorbeelden gegeven. Volgende maand wordt ingegaan op de consequenties voor het interne functioneren van de overheid, met name voor de financiële functie.

Trefwoorden: Tags: Organisatie