Gouda pakt de verbetering van haar programmabegroting modelmatig aan

De programmabegroting is ingevoerd met het doel de gemeente meer resultaatgericht te maken en voorwaarden te scheppen om een integraal beleid mogelijk te maken. Uit rekenkameronderzoeken komt naar voren dat veel gemeenten problemen hebben met de scheiding tussen wat men wil bereiken en wat men daarvoor wil gaan doen. De gemeente Gouda heeft met een aantal gesturungsmodellen de programmabegroting geheel opnieuw opgebouwd.

Trefwoorden: Tags: Financiering