Meerwaarde maatschappelijk vastgoed: goed voor iedereen

De samenleving is gebaat bij een zo efficient en effectief mogelijk opererende overheid. In dit kader heeft de overheid in de achterliggende jaren al flinke vorderingen gemaakt Er wordt bedrijfsmatiger gewerkt, er is een duidelijker scheiding van beleid en beheer en de transparantie van de besteding van de financi├źn is toegenomen. Het nu tijd voor een verdiepingsslag, zo stelt de auteur. Het functioneren zal meer in het teken moeten staan van productiviteitsverhoging, duurzaamheid van investeringen, waardecreatie en het genereren van opbrengsten.

Trefwoorden: Tags: Organisatie