Bevolkingskrimp vraagt om financiële bijsturing

Het aantal inwoners in Nederland groeit nog maar langzaam. In bijna de helft van het aantal gemeenten vertoont het inwonertal nu al een daling. Vooral in de perifere delen van het land doet deze ontwikkeling zich voor. De vraag is, welke effecten een daling van het aantal inwoners heeft op de financiële positie van gemeenten Eind maart brengen de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hierover een advies uit.

Trefwoorden: Tags: Organisatie