De financiële functie in de beheersingsstaat

In het februarinummer ging de auteur in op de transformatie van verzorgingsstaat naar beheersingsstaat, die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. Burgers worden daarin steeds meer tot onderdanen. In die maakbare samenleving dient de overheid zijn processen onder controle te hebben. In deze aflevering worden de gevolgen geschetst voor het functioneren van de overheid zelf, met name voor de financiële functie.

Trefwoorden: Tags: Organisatie