Nederlandse Vereniging van Binnenhavens: Extra impuls van 55 miljoen in binnenhavens..een begin!

Door de congestie op het hoofdwegennet wordt vervoer over water steeds meer als een aantrekkelijk alternatief gezien. In dit kader heeft het kabinet in eerste instantie 55 miljoen euro beschikbaar gesteld voor investering in de binnenhavens en het verbeteren van de bereikbaarheid. Voor de provincies is een belangrijke rol weggelegd in de regievoering. Zij moeten onder meer een netwerkanalyse opstellen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens werkt mee aan een instrumentenmap waarmee een beschrijving van het binnenhavenbeleid van gemeenten kan worden opgesteld.

Trefwoorden: Tags: