Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a gemeentewet nuttig in de luwte

Naast de rekenkamer(functie) die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid, kent de gemeentewet nog de mogelijkheid tot een ander soortgelijk onderzoek. Het gaat dan om onderzoek ex artikel 213a, dat zich specifiek richt op het collegebeleid en waar het college zelf opdrachtgever is. De auteur geeft een impressie van vier onderzoeken in dit kader.

Trefwoorden: Tags: Organisatie