Risicomanagement in Amersfoort, twee jaar later

In het maartnummer 2006 van B&G ging de auteur in op de manier waarop de gemeente Amersfoort het risicobeleid voor de gemeente heeft vormgegeven. In de afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan een verdere stimulering van het risicobewustzijn in de organisatie. Deze bijdrage geeft een verslag van het traject dat is gevolgd.

Trefwoorden: Tags: Financiering