Bevolkingsdaling: gevolgen voor gemeentefinanciën

Naar verwachting zal over pakweg twintig jaar de helft van de gemeenten minder inwoners tellen dan nu het geval is. Dat heeft beleidsmatige en financiële consequenties. Krimpgemeenten worden geconfronteerd met een lagere uitkering uit het gemeentefonds. De Raad voor de Financiële Verhoudingen en de Raad voor het Openbaar Bestuur hebben onderzocht of de bestaande bestuurlijke en financiële instrumenten voldoende zijn toegesneden op de gevolgen van krimp.

Trefwoorden: Tags: