Subsidies onder de loep in Zaanstad

Een belangrijk deel van de gemeentelijke begroting bestaat uit verstrekte subsidies aan allerlei instellingen. De controle op de besteding ervan en de verantwoording rond de verstrekking legt een behoorlijke last op zowel de ontvanger als de organisatie . Door aanpassing van de Algemene Subsidieverordening heeft de gemeente Zaanstad een behoorlijke lastenverlichting kunnen realiseren.

Trefwoorden: Tags: