Voorgestelde wijzigingen maken Wet fido eenvoudiger

De Wet financiering lagere overheden (Wet fido) geeft het kader voor de inrichting van de treasuryfunctie van gemeenten. In 2006 is de wet geƫvalueerd door het toenmalige kabinet en de Tweede Kamer. Het oordeel was dat de wet naar behoren functioneert. Inmiddels is een aantal wijzigingen voorbereid om bepaalde onderdelen te verduidelijken en te vereenvoudigen.

Trefwoorden: Tags: