Woningcorporaties: ondernemerschap weer richten op de Volshuisvesting

Met reactie van Jan Sinke, directeur woningcorporatie De Veste in Ommen. In het publieke debat is de positie van de woningcorporaties steeds meer onderwerp van discussie geworden. De moeizame discussies over de financiering van de prachtwijken hebben hier ook aan bijgedragen. Veel zaken rond de taken, mogelijkheden en de verantwoording van corporaties zijn onduidelijk. De auteur doet een aantal aanbevelingen om tot een duidelijk omlijnd kader op deze punten te komen.

Trefwoorden: Tags: