Bestemmingsheffingen:kostendekking, kosten en tariefbepaling

Het bepalen van de tarieven voor bestemmigsheffingen is een hele opgave. De geraamde opbrengst moet voldoende zijn om (een deel van) de geraamde kosten te dekken, maar mag ook weer niet hoger zijn dan deze kosten. Naast de keuze tussen gehele of gedeeltelijke kostendekking, is er ook vrijheid welke kosten zij aan de heffingen willen toerekenen. Die vrijheid leidt echter ook tot onduidelijkheid en onzekerheid over wat is toegestaan.

Trefwoorden: Tags: Financiering