De complexiteit van het gemeentefonds

In publicaties naar aanleiding van de evaluatie van het gemeentefonds werd regelmatig aandacht besteed aan de complexiteit van het fonds. Het begrijpelijk en inzichtelijk houden van het verdeelstelsel is een belangrijk punt van aandacht voor de fondsbeheerders. De uitgangspunten van de systematiek: kostenoriƫntatie en globaliteit staan daarbij soms op gespannen voet met elkaar. In dit artikel worden verschillende dimensies van de complexiteit beschreven vanuit de fondsbeheerdersrol.

Trefwoorden: Tags: Organisatie