De vervoersautoriteiten: een oefening in subsidiariteit

De twaalf provincies en de zeven plusregio's zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in stad en streek. Op dit moment vindt er regelmatig discussie plaats over een schaalvergroting bij de vervoersautoriteiten. In die discussie zou het subsidiariteitsbeginsel leidend moeten zijn. Toepassing is echter niet altijd even eenvoudig.

Trefwoorden: Tags: Organisatie

Uw bijdrage

Log in met om uw bijdrage te plaatsen.