Sturen met maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed - scholen, buurtcentra, sportcomplexen etc. - is een belangrijk instrument voor het realiseren van beleidsdoelstellingen. Financiële parameters vormen een belangrijk sturingsinstrument voor maatschappelijk vastgoed. Een meer commerciële kijk op maatschappelijk vadtgoed dwingt partijen tot meer creativiteit om te komen tot een rendabele oplossing. Belangrijk vraagstuk is de financiering. Meer dan tweederde van de gemeenten geeft aan dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn om op het juiste niveau te investeren, zo kwam ook naar voren tijdens de themabijeenkomst Sturen met maatschappelijk vastgoed die de BNG op 28 april jl. organiseerde.

Trefwoorden: Tags: Bankgarantie