Een absolute stroomversnelling in PPS is nodig

Het kabinet zoekt naar wegen om de financiering van infrastructuur te vergemakkelijken. Onlangs publiceerde de Commissie Private Financiering van Infrastructuur onder voorzitterschap van oud-minister Ruding haar advies

Trefwoorden: Tags: Publiek private samenwerking; BNG Bank