Een gemeente is nu eenmaal geen bedrijf of ziekenhuis

Gemeenten (en provincies) stellen hun begroting en rekening op volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Er wordt nogal eens kritiek geleverd op het Besluit. Het zou te ver af staan van de verslaggevingregels voor het bedrijfsleven of andere instellingen in de publieke sector. Als alternatief wordt dan IPSAS naar voren geschoven.

Trefwoorden: Tags: Financiering