Opbrengsten en tarieven van heffingen van lokale overheden

Jaarlijks publiceren zowel het CBS als het COELO over de ontwikkeling van de lokale lasten. Het CBS gaat uit van de opbrengsten, terwijl het COELO naar de tarieven kijkt. De verschillen zijn soms aanzienlijk.

Trefwoorden: Tags: Financiering