Programmabegroting- en rekening: niet leuker, wel toegankelijker

Veel raads- en statenleden hebben moeite de programmabegroting en rekening te doorgronden. Veelal ontbreekt een integrale afweging tussen doelen, uitvoering en middelen en de link tussen programmabegroting en productbegroting kan vaak niet worden gemaakt. Een drietal aanbevelingen voor verhoging van de toegankelijkheid.

Trefwoorden: Tags: Financiering