Sturing van de raad op verbonden partijen

Onder verbonden partijen worden (publieke of private) organisaties verstaan waarin een gemeente of provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft, zoals bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen. Veel gemeenten buigen zich over de vraag wat de positie van de raad ten opzichte van de verbonden partijen is. De rekenkamercommissie Gorinchem heeft een onderzoek gedaan naar de sturing op en de controle van de verbonden partijen.

Trefwoorden: Tags: Financiering