Naar een transparante grondmarkt? Kadaster brengt grondposities in beeld

Onlangs verscheen het rapport Naar een transparante grondmarkt, gepubliceerd door het Kadaster. Het rapport biedt informatie op provincieniveau over de eigendomsverhouding van grondpercelen. Doordat het Kadaster alleen het juridisch eigendom consequent registreert en bij de activiteiten op de grondmarkt juist het economisch eigendom van belang is, biedt het rapport maar beperkt houvast voor de dagelijkse beleidspraktijk. Niettemin biedt het rapport een informatieve momentopname.

Trefwoorden: Tags: Ruimtelijke ordening