Planning en control van de toekomst: gevolgen volksvertegenwoordiging

De afgelopen jaren hebben veel raden energie gestoken in het stellen van kaders: het op hoofdlijnen bepalen van de speelruimte voor het college. Het controleren wil zeggen dat de raad nagaat of het college uitvoert wat is afgesproken, zonder in de valkuil te trappen van een overdosis van technische indicatoren. In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van de volksvertegenwoordigende rol voor de bestuurlijke planning en control.

Trefwoorden: Tags: Organisatie