Publiek-private samenwerking vraagt een fundamentele wijziging in organisatie en aanbestedingsproces

Publiekprivate samenwerking wordt vaak gezien als een contractvorm om projecten tot stand te brengen. De strategische voordelen die PPS kan hebben, worden pas volledig benut wanneer de overheid een integrale aanpak organiseert en het bedrijfsleven in consortiaal verband voor een totaaloplossing zorgt.

Trefwoorden: Tags: Publiek-private samenwerking