Bepaal als gemeente je eigen weg met collegeonderzoek

Sinds de dualisering van het lokale bestuur hebben de colleges van B&W de verplichting hun eigen beleid te onderzoeken op doelmatigheid en doeltreffendheid. De gemeenteraad stelt bij verordening regels voor dit collegeonderzoek op basis van artikel 213a Gemeentewet. De wet biedt ruimte om een benadering te kiezen die aansluit op de behoeften van de gemeenten.

Trefwoorden: Tags: Organisatie; Financiering