De liquiditeit van corporaties opgekrikt

Door de heffing van vennootschapsbelasting en de bijdragen die corporaties moeten leveren voor investeringen in achterstandswijken en aan het investeringsfonds, is hun liquiditeit onder druk komen te staan. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kijkt bij de beoordeling van corporaties sterk naar de ontwikkeling van de kasstroom. Welke mogelijkheden zijn er om de positie te verbeteren?

Trefwoorden: Tags: Wonen