Een duale begrotings- en beleidscyclus

De Wet dualisering gemeentebestuur had als belangrijke doelstelling het terugdringen van de afstand tussen kiezers en gekozenen. Ondanks alle inspanningen lijkt het erop dat die doelstelling nog steeds niet is gehaald. Er wordt veel energie gestoken in het verbeteren van de communicatie. Inhoud en kwaliteit van het gevoerde beleid vormen echter het bestaansrecht van het politieke bedrijf.

Trefwoorden: Tags: Financiering; Organisatie