Gemeentewet is dé plaats voor gedragsregel Markt en Overheid

In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel waarin regels worden gesteld voor marktactiviteiten van overheden en voor de levering van goederen en diensten door overheden aan overheidsbedrijven. Vrijwel de gehele problematiek die het wetsvoorstel moet voorkomen is evenwel al op Europees niveau geregeld via de direct werkende Staatssteunregels. Bovendien staat het voorstel op gepannen voet met het autonomiebeginsel voor decentrale overheden.

Trefwoorden: Tags: Economie