Hoogheemraadschap Delfland, van vrijblijvende deelname naar paricipatie in het Westland

Veelal zijn het provincies of gemeenten, die participeren in een gebiedsgerichte PPS. In het Westland neemt ook het Hoogheemraadschap Delfland deel. Het gaat hier om een samenwerking, waarin waterbelangen, woningbouw, ecologie en natuur worden gecombineerd.

Trefwoorden: Tags: EMIR