Hoe private grondposities de woningbouwprogrammering doorkruisen

In veel stedelijke regio's is van de verstedelijkingsafspraken 2005-2010 tot dusver maar zeer ten dele iets terechtgekomen. De financiƫle crisis en de ingewikkelde regelgeving worden vaak als oorzaak genoemd. Aan de hand van de casus Holland-Rijnland wijst de auteur op de gevolgen van de snel toenemende private grondposities voor het geplande bouwvolume en de nagestreefde woningdifferentiatie.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Ruimtelijke ordening