Meetbaar beleid, een dwingend democratisch beginsel

De dedre woensdag in mei doet het Kabinet financieel verslag over het voorgaande jaar. De Algemene Rekenkamer is kritisch over wat het Rijk laat zien. De relatie tussen beleidsdoelstellingen, effecten, prestaties en geld karakteriseert de Rekenkamer als vaag. Ook voor gemeenten, die problemen toch scherper kunnen operationaliseren, blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn dit verband te leggen.

Trefwoorden: Tags: Financiering