Een geslaagde pilot rechtmatigheidscontrole

In B&G februari 2008 werd ingegaan op de vraag of de positie van de gemeenteraad versterkt is door de invoering van de rechtmatigheidscontrole door de externe accountant. Geconstateerd werd dat het verantwoordingdebat niet echt van de grond kwam en er werd voorgesteld, het college van B&W te laten rapporteren over de financiƫle rechtmatigheid. Op uitnodiging van de VNG hebben twaalf gemeenten en een provincie een pilot met deze wijze van verantwoorden uitgevoerd.

Trefwoorden: Tags: Financiering