Kansen en bedreigingen voor corporaties

De liquiditeitspositie van corporaties staat onder druk. Vennootschapsbelasting, Vogelaarheffing en een zeer beperkte huurstijging hebben een negatief effect op de mogelijkheden voor corporaties om te investeren. Dat effect wordt nog veel groter wanneer de corporaties de lasten van de huurtoeslag op moeten brengen. Daartegenover staan mogelijkheden in het lokaal huurbeleid en het apart zetten van woningen die op de nominatie staan te worden verkocht

Trefwoorden: Tags: Wonen