Pas op voor de TReM

De Wet tekortreductie Rijk en medeoverheden (TReM) moet het tempo gaan regelen waarin het overheidstekort wordt teruggebracht. Het tekort zou jaarlijks met ten minste 0,5 % BBP moeten worden teruggebracht en het tekort van de decentrale overheden wordt dat wettelijk gemaximeerd. De vraag is wat deze wet toevoegt aan de al bestaande regelgeving. Daarnaast kan invoering van deze wet grootschalige investeringen op lokaal niveau dwarsbomen.

Trefwoorden: Tags: Financiering