Steeds meer gemeenten kopen duurzaam in

Duurzaam inkopen is onderdeel van het klimaatakkoord dat Rijk en decentrale overheden in 2007 afsloten. Gemeenten streven ernaar in 2010, 75 procent van hun inkopen duurzaam te doen. Het Rijk wil dan volledig duurzaam inkopen. Ter stimulering heeft het ministerie van VROM het aantal criteria voor duurzaamheid fors teruggebracht.

Trefwoorden: Tags: Organisatie