Pensioen voor politici nú onderbrengen bij ABP

Onlangs bleek dat het kabinet de wachtgeldregeling voor politici toch wil gaan aanpassen. Deze aanpassing wordt beoogd met ingang van het aantreden van de nieuw gevormde colleges van B&W in maart 2010. Er ligt al enige tijd een advies om ook de pensioenvoorziening aan te passen. Het combineren van de wijziging van beide regelingen ligt nu voor de hand.

Trefwoorden: Tags: Organisatie