Succesvol innovatief bezuinigen vraagt om gedifferentieerde aanpak

Nooit eerder was de noodzaak tot veranderen in de publieke sector zo groot als nu. Op termijn moet de Nederlandse publieke sector fors bezuinigen. Nagenoeg iedereen is ervan overtuigd dat kaasschaven of lastenverzwaring geen reële oplossing vormen. Toch kunnen overheidsorganisaties structureel bezuinigen én tegelijkertijd zo veel mogelijk hun maatschappelijke ambities blijven realiseren.

Trefwoorden: Tags: Financiering