Welstand: van toetsing naar dienstverlening

In de versnellingsagenda van de Rijksoverheid staan betere dienstverlening en minder regeldruk centraal. Modernisering van het welstandsbeleid van gemeenten neemt daarbij een belangrijke plek in. Het model van de gemeente Amstelveen is door de Taskforce vermindering regeldruk overgenomen. Motto van de aanpak in Amstelveen: van toetsing naar dienstverlening.

Trefwoorden: Tags: Wonen; Organisatie