De psychologie van de bestuurdersverklaring

Sinds 2004 valt naast het getrouwe beeld ook rechtmatigheid onder de accountantscontrole. De controlerende rol van de raad en de verantwoordende rol van het college zou daardoor worden versterkt. Dit doel is echter nauwelijks uit de verf gekomen. Gepleit wordt voor een bestuurdersverklaring waarin het college expliciet zelf aan de raad verantwoording aflegt over de financiƫle rechtmatigheid.

Trefwoorden: Tags: Financiering