Een handhavingsconvenant met de Belastingdienst?

In oktober 2008 hebben enkele gemeenten een individueel 'handhavingsconvenant' met de Belastingdienst getekend in het kader van horizontaal toezicht. Met zo'n convenant krijgen de gemeenten, kort samengevat, het vertrouwen van de Belastingdienst, maar zij worden wel geacht - eerlijk, open en transparant - hun relevante fiscale risico's aan de fiscus voor te leggen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de achtergronden van horizontaal toezicht.

Trefwoorden: Tags: Financiering