Scandinavische lessen voor de e-gemeente

Scandinavische landen zijn vaak een voorbeeld voor Nederland, vooral als het gaat om de inrichting van de sociale welvaartsstaat. Minder bekend is dat deze landen het ook goed doen als het gaat om de inzet van ICT. Denemarken. Noorwegen en Zweden scoren vaak hoog in de benchmarks over eGovernment. Deze landen kennen ook een sterke lokale en regionale overheid, die bijdraagt aan succesvolle invoering van eGovernment.

Trefwoorden: Tags: Informatievoorzieningen; Organisatie