Strategisch sturen van bestaand gemeentelijk vastgoed

Vastgoed wordt door gemeenten vaak gezien als huisvesting van gemeentelijke diensten en gesubsidieerde instellingen. Naast de huisvestingstaken wordt vastgoed ingezet bij de sturing en stimulering van de ruimtelijke ordening. In dit artikel wordt inzicht gegeven in de stuurinstrumenten voor bestuurders die kunnen bijdragen tot een efficiƫnter en transparanter vastgoedbezit.

Trefwoorden: Tags: Organisatie