Verantwoord verantwoorden

Door het accent op de vraag of een organisatie value for money levert, lijken vragen over de rechtmatigheid van de uitgaven en of de verantwoording over de uitgaven een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid wat naar de achtergrond gedrongen. Aangezien het afleggen van verantwoording toch al geen populaire bezigheid is, lijkt de tijd rijp weer een lans te breken voor het belang van een deugdelijk verantwoordingsproces.

Trefwoorden: Tags: Financiering